menu

İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları


HİZMET İPTAL KOŞULLARI

  • ABONE, talebini ULUNET'e yazılı olarak bildirmek kaydıyla hizmetini sözleşmesinin madde 7.3.’te belirtilen usullune uygun şekilde her zaman sona erdirebilir.
  • ABONE sözleşmesini ve/veya almakta oldugu hizmetlere ilişkin ilgili hizmet eklerini fesh etmek istedigi takdirde, bu talebini ULUNET’in iletişim adresine veya hizmet kanalları aracılığıyla yazılı ve imzalı olarak veya ULUNET’e bildirilecektir. Yazılı bildirimde ABONE’nin kimligini ispatlaması suretiyle, faks ile bildirimde teyit edilmiş olması kaydı ile sözleşme feshedilir. Usulune uygun olarak ABONE tarafından yapılan fesih bildiriminde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 48(kırksekiz) saat içinde, ABONE’ye fesih talebinin alındıgı bilgisi iletilir ve ABONE’nin hizmet alımı durdurulur. ULUNET, ABONE’nin sözleşmeyi sona erdirme yönünde talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kendi sistemlerinde fesih işlemini gerçekleştirecek ve sözleşme’nin feshedildigini, ABONE’nin istegine baglı olmakta ABONE’ye bildirecektir.
  • Hizmeti iptal şartları yukarıda belirtilen hususlar dahil olmak üzere, hizmet kurulum işlemleri tamamlandığında imzalamış olduğunuz sözleşme, taahhüt vb belgelerde yazılı olan maddeleri kapsamaktadır.